Distribuie

REGULAMENTUL CONCURSULUI INTERNAŢIONAL „GEORGE ENESCU“

1 – 23 septembrie 2018, București – România 

 

I. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Concursul Internaţional „George Enescu“ (secţiunile Compoziție, Violoncel, Vioară şi Pian) este deschis tuturor participanţilor, fără deosebire de cetăţenie, născuţi după data de 1 august 1985. Nu se acordă nicio derogare de la această limită de vârstă.

Termenul limită de înscriere este 15 aprilie 2018.

Înscrierea pentru toate secţiunile concursului se face online pe site-ul concursului: http://concurs.festivalenescu.ro/inscriere .

Prin completarea şi trimiterea formularului de înscriere fiecare candidat este de acord cu termenele şi condiţiile Regulamentului Concursului. Versiunea originală în limba romană a Regulamentului Concursului guvernează în cazul tuturor interpretărilor.

II. TAXA DE PARTICIPARE

Taxa de participare la secţiunea compoziție este de 50 Euro / lucrare înscrisă.
Taxa de participare la secţiunile violoncel, vioară şi pian este de 100 Euro.
Taxa de participare va fi achitată în Euro,  în cont bancar sau prin sistem PayPal. 

Plata în cont bancar:

Beneficiar cont: ARTEXIM
Adresa Artexim: Calea Victoriei nr.155, Bl.D1, sc.8, et.2, sector 1, 010073 Bucureşti, România
Banca: Banca Comercială Română (BCR) Sector 1
Adresa băncii : Calea Victoriei nr.155, sect.1,010073, Bucureşti, România
IBAN: RO59RNCB0072049685010041
SWIFT/BIC code: RNCBROBU

Plata prin sistem PayPal/Pay You:

Selectează secțiunea:Dovada plăţii taxei de participare se face în acelaşi timp cu înscrierea online.Taxa de participare nu se returnează în cazul eliminării în urma desfăşurării preselecţiei, în cazul retragerii sau neprezentării la Concurs.

III. CONDIŢII DE PARTICIPARE

Costurile de transport  vor fi suportate de către candidat.

Pe perioada participării în concurs, organizatorii asigură gratuit cazarea candidaţilor. Camerele vor fi puse la dispoziţia candidaţilor cu o zi înainte de tragerea la sorți a fiecărei secțiuni a concursului.

Fiecare candidat se va prezenta la Secretariatul Concursului cu o zi înainte de tragerea la sorţi.

IV. PRESELECȚIA CONCURENȚILOR

Pentru secțiunea Compoziție nu va fi organizată preselecție.

Pentru secţiunile Violoncel, Vioară şi Pian se va organiza preselecţie. Preselecţia se va desfăşura în perioada 1  – 15 mai 2018 şi va fi asigurată de către juriul fiecărei secţiuni a Concursului. Pentru preselecție, concurenții vor prezenta o înregistrare video. Repertoriul trebuie să conțină o lucrare, care să aparțină exclusiv programului de concurs. Durata totală a înregistrării video nu trebuie să depășească 10 minute. Sunt acceptate exclusiv înregistrări solo și cu acompaniament de pian. Nu sunt acceptate înregistrări cu orchestre. Înregistrarea nu trebuie să fie mai veche decât ianuarie 2015. Calitatea înregistrării ar trebui să fie de cel puțin 360p (pixeli). Dacă sunteți laureat al World Federation International Music Competitions, nu vi se cere să trimiteți o înregistrare video.

Rezultatele preselecţiei vor fi afişate pe site-ul http://concurs.festivalenescu.ro la data de 21 mai 2018. După anunțarea rezultatelor, concurenții vor primi din partea Secretariatului Concursului confirmarea oficială de participare la concurs.

V. TRAGEREA LA SORŢI

Tragerea la sorți se va desfăşura cu o zi înainte de etapa I a fiecărei secțiuni în prezența unui membru al Comitetului de Organizare şi va stabili ordinea intrării candidaţilor în concurs.

Ordinea tragerii la sorţi poate fi modificată numai în caz de forţă majoră  de către  Comitetul de Organizare al Concursului.

În cazul în care în momentul tragerii la sorţi, din motive independente de voinţa lor, unul sau mai mulți candidați sunt absenți, aceştia vor fi programați în ordine alfabetică, în ultima zi a primei etape de concurs.

VI. JURIUL

Juriul îşi desfăşoară activitatea după Regulamentul Concursului, conform instrucţiunilor Federaţiei Mondiale a Concursurilor Muzicale Internaţionale (WFIMC).

Juriul decide câştigătorii pentru fiecare secţiune  a concursului.

Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda premii; deciziile juriului sunt definitive şi incontestabile.

Pe durata participării în concurs, candidaţilor le este interzis să contacteze membrii juriului.

VII. REPETIŢIILE

La solicitarea candidaților secţiunilor Violoncel si Vioară organizatorii vor pune la dispoziţia acestora un acompaniator. În acest caz, fiecare candidat va avea la dispoziţie gratuit două ore de repetiţii cu pian pentru pregătirea fiecărei etape. Candidatul poate solicita repetiţii suplimentare contra cost. Acestea vor fi stabilite de comun acord cu organizatorii. O oră suplimentară de repetiţie costă 50 Euro.

Candidaţii care sunt însoţiţi de un pianist acompaniator personal vor specifica în Formularul de înscriere numele şi datele de contact ale acestuia (adresa de email). Cheltuielile de transport şi cazare ale acompaniatorului personal vor fi suportate de către candidat.

VIII. PREMIILE

Juriul decide premiile care se vor acorda la fiecare secțiune a Concursului.

Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda unul sau mai multe premii.

Premiile acordate la fiecare secțiune a concursului sunt indivizibile. Nu se acordă nicio derogare de la această regulă.

Pentru secţiunea Compoziţie se acordă următoarele premii:

  • Premiul pentru secţiunea muzică simfonică – 10.000 Euro
  • Premiul pentru secţiunea muzică de cameră – 7.000 Euro

Pentru fiecare sectiune, Violoncel, Vioară şi Pian, valoarea premiilor este:

  • Premiul I – 15.000 Euro
  • Premiul II – 10.000 Euro
  • Premiul III – 5.000 Euro

În urma etapei semifinale a secțiunilor Violoncel și Vioară, juriul mai poate acorda următoarele premii pentru acompaniatorii străini:

Premiul pentru cel mai bun acompaniator străin al sonatei pentru pian şi violoncel nr. 2 în Do major op. 26 de George Enescu – 4.000 Euro.

Premiul pentru cel mai bun acompaniator străin al sonatelor pentru pian şi vioară  de George Enescu – 4.000 Euro.

Vor mai fi acordate premii din partea partenerilor şi sponsorilor.

Premiile pot fi cumulate.

De asemenea, organizatorii acordă premii constând într-un concert organizat în cadrul Festivalului şi Concursului Internațional „George Enescu” (2019/2020), precum și concerte organizate în cadrul stagiunilor de concerte ale filarmonicilor din Romania.

Organizatorii Concursului Internaţional „George Enescu” îşi rezervă dreptul de a televiza, radiodifuza, fotografia, filma şi înregistra pe suport audio-video toate interpretările din cadrul etapelor celor trei secţiuni ale Concursului, inclusiv concertul cu orchestră. În această situaţie, candidaţii nu beneficiază de onorarii.

Premiile vor fi anunțate după încheierea etapei finale a fiecărei secțiuni.

Distribuie